Hizmetlerimiz

Mali müşavirlik ofisimiz, kadrosunda bulunan uzman personeliyle aşağıda yer verilen kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerine mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmetleri sunarken ana hedefimiz, müşterilerimizin kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda tarafımızca izlenen yöntemler aşağıdaki gibidir;

Öncelikle ilgili konuya yönelik olarak mevzuatı oluşturan bütün bilgi ve belgeler araştırılarak, tarafımıza iletilen konunun mali mevzuat içerisindeki konumu belirlenmekte, yetkili makamlarca daha önce verilmiş bulunan yazılı görüşler, yargı kararları ve yorumlar dayanak alınarak şirketimizin konu hakkındaki görüş ve önerilerine ilişkin araştırma ve analizlere dayanan raporlar hazırlanmaktadır,

Mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler, kendi görüş, öneri ve yorumlarımız ile birlikte müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır,

Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden incelenerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri sağlanmakta ve olası bir hatalı işlemden doğabilecek yersiz vergi riskinin önceden tespit edilerek gerekli düzeltmelerin gecikmeksizin yapılması olanağı yaratılmaktadır,

Gerekli hallerde yetkili makamların görüşleri alınarak bu görüşler çerçevesinde uygulamanın doğru olarak yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Mali müşavirlik hizmetlerimizin kapsamında bulunan kanunlara ve ilgili mevzuata aşağıda yer verilmiştir;

Kurumlar Vergisi
Gelir Vergisi
Katma Değer Vergisi
Uluslararası Vergi Anlaşmaları
Damga Vergisi
Emlak Vergisi
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Gümrük Vergisi Dışında Kalan Diğer Dolaylı Vergiler
Yabancı Sermaye Mevzuatı
Bankacılık Mevzuatı
Kambiyo Mevzuatı
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Teşvik Mevzuatı
Diğer Mali Kanun ve Yönetmelikler

Hisse Senedi ( Pay Senedi ) Danışmanlık kapsamı

Şirketlerin nama veya hamiline yazılı hisse senetlerinin istenen küpürler halinde İstenir ise hisse senedi basımı ile ilgili gerekli adet ve küpür hesaplamaları yapılmakta ve tarafınıza sunulmaktadır.

Şirketinizin hisse senedi ( pay senedi ) ana sözleşme kontrolleri, sermaye maddesi incelemeleri ve diğer işlemler Mali Müşavirimiz kontrollünde yapılmaktadır.

Nama yazılı Hisse senedi

Hamiline yazılı hisse senedi

Gruplara ayrılmış ve tertiplere bölünmüş nama ve hamiline yazılı hisse senedi

Hisse senedi yerine geçen geçici ilmühaber belgesi düzenlenmesi

Yönetim kurulu kararı

Hisse senedi teslim tutanakları

Şirket sermaye maddesinin yeniden düzenlenmesi


Ticaret Sicil Yönetmeliği 27.01.2013

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve sağlıklı tutulmasını ve emredici hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kişiler dahil tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; ticaret sicili müdürlüklerinin …

Devamını oku

gumruk

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

28 Kasım 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28481   Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç   MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, …

Devamını oku

AKİF AKARCA / DR.MEHMET ŞAFAK -Hisse senetlerini bastırma ve vergi avantajları

Anonim şirketlerde ortaklık payları hisse senetlerine (pay senetlerine) sıkı sıkıya bağlıdır. Bununla birlikte, ülkemizde çoğu anonim şirkette hisse senedi veya onun yerine geçici ilmühaber çıkarılmamaktadır. Yeni TTK’daki ifadesi ile pay senetleri sahibinin ortaklık durumunu göstermesi yanında sahibine bazı vergi avantajları sağlamaktadır. Bu gün yazımızda yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan şekliyle pay senetleri ve vergisel …

Devamını oku

Vedat İLKİ-BALIKÇILARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE BİRLİKTE SOSYAL GÜVENLİKLERİ NEDİR?

BALIKÇILARIN İŞ SAĞLIĞI  VE GÜVENLİĞİ İLE BİRLİKTE SOSYAL GÜVENLİKLERİ NEDİR? Balıkçı gemilerinde yapılan işlerde işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla 4857/78’inci maddesine göre düzenlemeye gidilmiştir. Her ne kadar 3 ay sonra 78’inci madde yürürlükten kalksa bile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Geçici 2.Maddesine göre 6331 sayılı Kanunda belirtilen yönetmelikler yürürlüğe girinceye …

Devamını oku

31.08.2012 Güncel KDV Oranları

(2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 2009/14812, 2011/1673, 2011/2466, 2011/2604, 2012/2697,2012/2931 SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER DAHİL) MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları; a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18 b) …

Devamını oku

Şükrü KIZILOT-Ltd. şirket hissenizi ezbere devredip çıra gibi yanmayın

Ltd. şirket hissenizi ezbere devredip çıra gibi yanmayın – 30 Temmuz 2012 Kimse farkında değil, limited şirket hisse devrine, yorum yoluyla binde 8,25 damga vergisi geldi! Türkiye’de 600 bin civarında limited şirket, her şirketin de en az 2 ortağı olduğu için konu milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. İNCE NOKTALAR Olayda, bazı ince noktalar var. Bunları bilmeden hisse …

Devamını oku